Takedown Beleid

  • Als het afkomstig is van een derde met een rechtstreeks en individueel belang, en
  • het verzoek gedaan is om op te treden tegen een onrechtmatige advertentie en
  • het verzoek schriftelijk onder vermelding van naam een fysiek adres en emailadres van de verzoeker en de reden van het verzoek vergezeld van eventuele bewijsmiddelen is gedaan.

Vergoedingenbeleid

De vergoedingen die MyLikies ontvangt verschillen per advertentie en per adverteerder en kunnen met het verloop van tijd gewijzigd worden. Om deze reden zullen ook de vergoedingen die MyLikies betaalt aan haar deelnemers en partners steeds kunnen veranderen.

MyLikies Partner

De MyLikies Partner krijgt een vergoeding berekend over het bedrag dat MyLikies na aftrek van kosten en belasting ontvangt over de aankopen die door de deelnemers zijn gedaan via de app en de daarop getoonde advertenties van door de MyLikies Partner aangebrachte en als zodanig door MyLikies erkende adverteerders.

Deelnemer

De MyLikies Deelnemer ontvang een vergoeding berekend over de kickbacks en/of couponopbrengsten na aftrek van kosten en belastingen, die MyLikies ontvangt, in verband met aankopen door door hem aangesloten deelnemers en overige deelnemers in de aan deelnemer toegekende “Rings of MyLikies”.

De MyLikies Partner en de Deelnemer zijn zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze melden van de vergoedingen aan de bevoegde, fiscale, autoriteiten en het voldoen van eventueel daarover verschuldigde belasting